Model obliczeniowy wraz z warunkami brzegowymi i początkowymi dla analizy stateczności zbocza przeciętego drogą asfaltową. Wykorzystano badania sejsmiczne dla wyznaczenia granic geotechnicznych.

Model obliczeniowy wraz z warunkami brzegowymi i początkowymi dla analizy stateczności zbocza przeciętego drogą asfaltową. Wykorzystano badania sejsmiczne dla wyznaczenia granic geotechnicznych.