Przekrój georadarowy wykonany na zboczu wzgórza w celu wyznaczenia potencjalnych płaszczyzn poślizgu do celów obliczenia współczynnika stateczności. Wskazano na cały system płaszczyzn poślizgu w osuwisku

Przekrój georadarowy wykonany na zboczu wzgórza w celu wyznaczenia potencjalnych płaszczyzn poślizgu do celów obliczenia współczynnika stateczności. Wskazano na cały system płaszczyzn poślizgu w osuwisku