GeoSpectrum - Przykład dwóch nałożonych na siebie rekordów sejsmicznych z badań techniką ?downhole?, dla przeciwnych polaryzacji źródła fali poprzecznej wraz z rodzajami zarejestrowanych fal

GeoSpectrum – Przykład dwóch nałożonych na siebie rekordów sejsmicznych z badań techniką ?downhole?, dla przeciwnych polaryzacji źródła fali poprzecznej wraz z rodzajami zarejestrowanych fal