Strona główna | Baza wiedzy | Badania geotechniczne | Badania laboratoryjne

BADANIA LABORATORYJNE

Badania laboratoryjne są ważnym elementem rozpoznania ośrodka gruntowego i stanowią następny etap po badaniach makroskopowych oraz uzupełnienie badań terenowych. Istotnym elementem mającym niebagatelny wpływ na jakość badań laboratoryjnych jest jakość próbek dostarczanych do laboratorium. Według obowiązujących przepisów zawartych w normie Eurocod 7 dla przeprowadzenia większości badań  wymagane są próbki klasy 1 i 2 odpowiadającej kategorii poboru próbek A – są to próby pobierane bez naruszenia struktury z zachowaną wilgotnością i porowatością.

I tak dla prób o klasie poboru gorszej niż A (B i C) można oznaczyć takie charakterystyki jak: uziarnienie i wilgotność oraz właściwości takie jak: następstwo warstw, przybliżone określenie granic warstw, granice Attenberga, gęstość właściwą, zawartość części organicznych, wilgotność. Dla prób klasy A dodatkowo możemy dokładnie określić granice warstw oraz takie parametry gruntu jak: gęstość, wskaźnik zagęszczenia, porowatość, przepuszczalność, ściśliwość i wytrzymałość na ściskanie. Wyniki badań laboratoryjnych zwykle zebrane są w tabeli oraz na kartach reprezentujących poszczególne badania.

Zestawienie wyników badań laboratoryjnych

tabelaryczne zestawienie wyników badań laboratoryjnych

Nasza oferta

Menu