Strona główna | Baza wiedzy | Badania geotechniczne | Sondowania geotechniczne

SONDOWANIA GEOTECHNICZNE

Sondowania są badaniami terenowymi polegającymi w zależności od rodzaju na wciskaniu, wbijaniu lub wkręcaniu w grunt odpowiednio skalibrowanej końcówki i przy pomocy zależności korelacyjnych określaniu różnych parametrów ośrodka gruntowego.

Możemy wyróżnić następujące rodzaje sondowań:

  • sondowania dynamiczne,
  • sondowania statyczne.

Sondowania dynamiczne

Sondowania dynamiczne są metodą terenową pozwalającą na określenie przy pomocy związków korelacyjnych stanu gruntu. Sondowania dynamiczne można podzielić ze względu na zastosowane sondy na sondowania w celu określenia stopnia zagęszczenia gruntów sypkich (sondy DPL, DPM, DPH, DPSH), a z odpowiednią końcówką przekształcić w sondę SVLT w celu określenia w terenie wytrzymałości na ścinanie szczególnie w gruntach spoistych oraz sondy SPT stosowane do określenia wytrzymałości i odkształcenia gruntów niespoistych i rodzaju i stanu gruntów spoistych.

Karta sondowania dynamicznego

Sondowania statyczne

Sondowania statyczne CPT , SCPT, CPTu są metodą terenową badań in situ pozwalającą na ustalenie całego spektrum parametów gruntu począwszy od parametrów wiodących ID i IL (IC) poprzez wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu i kąt tarcia, aż po moduły ściśliwości. Mierzonymi parametrami są opór na stożku, tarcie na pobocznicy oraz ciśnienie porowe.

Sondowanie CPTu z pomiarem ciśnienia porowego

Niewątpliwą zaletą sondowań CPT jest ciągłość pomiaru i prowadzenie badań in situ czyli w warunkach gdzie naturalnie występuje badany grunt. Sondowania CPT są w większości przypadków prowadzone przy pomocy stożka elektrycznego z pomiarem ciśnienia porowego. Dokładność takiego pomiaru wynosi 1 cm.  Sondowania CPT są jedyną metodą terenową mogącą zastąpić kosztowne i długotrwałe badania laboratoryjne oraz ograniczyć badania otworowe. Szczególnie skuteczne jest sondowanie w gruntach o niskich parametrach wytrzymałościowych oraz przy określaniu zasięgu gruntów słabonośnych, nienośnych i organicznych.  Należy podkreślić, iż sondowanie CPT jest szeroko stosowaną metodą rozpoznania ośrodka gruntowego oraz określenia parametrów gruntu na całym świecie, a w obrębie Europy usankcjonowane w normie Eurokod 7.

Wyniki sondowania statycznego z pomiarem ciśnienia porowego

Nasza oferta

Menu