Geospectrum - sondowanie CPTu

Wyniki sondowania sondą statyczną CPT z pomiarem ciśnienia porowego, parametry geotechniczne