Geospectrum - wiercenia ręczne

Wiercenia ręczne prowadzone w celu rozpoznania budowy geologicznej