Strona główna | O firmie | Doświadczenie | Projekty badawcze

PROJEKTY BADAWCZE

Zestawienie wybranych projektów badawczych:

  1. Projekt badawczy nr 4T12B01530 pt.: Wpływ rozdzielczości metod falowych na jakość rozpoznania granic nieciągłości osuwiska 2006.05 – 2008.05
  2. Projekt badawczy nr 4T12B01326 pt.: Związek lineamentów z sejsmicznością indukowaną na terenach górniczych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 2004.03 – 2006.06
  3. Projekt badawczy nr 5T12B04225: Geologiczno-przyrodnicze rozpoznanie terenów pogórniczych krzemionek podgórskich dla potrzeb ochrony ich wartości naukowo-dydaktycznych i ekologicznych 2003.09 – 2005.09
  4. Projekt badawczy nr 5 T12B01525: Ocena przydatności do zabudowy terenów zagrożonych deformacjami nieciągłymi za pomocą metod geofizycznych – 2003.09 – 2005.09
  5. Projekt badawczy nr 8T12B03121: Termiczna charakterystyka górotworu w rejonie wysadów solnych 2001.08 – 2003.04
  6. Projekt badawczy nr 8T12A01720: Ocena parametrów geotechnicznych górotworu skalnego za pomocą metody sejsmicznej dla potrzeb budownictwa tunelowego we fliszu karpackim – 2001.03 – 2003.03

Zobacz również wybrany wykaz publikacji oraz dokumentacji z naszym udziałem.

Nasza oferta