GeoSpectrum - Badania sejsmiczne MASW 2D dla weryfikacji położenia, ciągłości oraz głębokości spągu zakrytej przesłony DSM w modernizowanym wale przeciwpowodziowym

GeoSpectrum – Badania sejsmiczne MASW 2D dla weryfikacji położenia, ciągłości oraz głębokości spągu zakrytej przesłony DSM w modernizowanym wale przeciwpowodziowym