GeoSpectrum - Badania georadarowe wielokanałowe dla weryfikacji położenia, ciągłości i szerokości zakrytej przesłony DSM w modernizowanym wale przeciwpowodziowym

GeoSpectrum – Badania georadarowe wielokanałowe dla weryfikacji położenia, ciągłości i szerokości zakrytej przesłony DSM w modernizowanym wale przeciwpowodziowym