GeoSpectrum - Lokalizacja fundamentów i innych obiektów w gruncie za pomocą wielokanałowej metody georadarowej dla potrzeb projektu rozbudowy instalacji zakładów chemicznych

GeoSpectrum – Lokalizacja fundamentów i innych obiektów w gruncie za pomocą wielokanałowej metody georadarowej dla potrzeb projektu rozbudowy instalacji zakładów chemicznych