GeoSpectrum - Badania sejsmiczne dla uszczegółowienia geotechnicznego rozpoznania budowy podłoża oraz wykrycia w nim ewentualnych stref anomalii wytrzymałościowych

GeoSpectrum – Badania sejsmiczne dla uszczegółowienia geotechnicznego rozpoznania budowy podłoża oraz wykrycia w nim ewentualnych stref anomalii wytrzymałościowych