GeoSpectrum - Badania georadarowe dla wykrycia potencjalnych kolizji na trasie projektowanego płytkiego przewiertu poziomego pomiędzy wykopami wraz z mapowaniem infrastruktury

GeoSpectrum – Badania georadarowe dla wykrycia potencjalnych kolizji na trasie projektowanego płytkiego przewiertu poziomego pomiędzy wykopami wraz z mapowaniem infrastruktury