GeoSpectrum - Badania mikrosejsmiczne dla rozpoznania ośrodka gruntowo-skalnego przy rzece w miejscu planowanego głębokiego przewiertu HDD

GeoSpectrum – Badania mikrosejsmiczne dla rozpoznania ośrodka gruntowo-skalnego przy rzece w miejscu planowanego głębokiego przewiertu HDD