GeoSpectrum - Badania sejsmiczne dla uszczegółowienia geotechnicznego rozpoznania budowy podłoża modernizowanej drogi na obszarach górniczych

GeoSpectrum – Badania sejsmiczne dla uszczegółowienia geotechnicznego rozpoznania budowy podłoża modernizowanej drogi na obszarach górniczych