GeoSpectrum - Badania georadarowe weryfikujące jakość wykonania warstw konstrukcyjnych budowanej autostrady z nawierzchnią betonową

GeoSpectrum – Badania georadarowe weryfikujące jakość wykonania warstw konstrukcyjnych budowanej autostrady z nawierzchnią betonową