Strona głównaOferta | Geofizyka poszukiwawcza

GEOFIZYKA POSZUKIWAWCZA

W tzw. „dużej” poszukiwawczej geofizyce, na wstępnym etapie, jeszcze przed głównymi sejsmicznymi badaniami refleksyjnymi, prowadzone są profilowania prędkości fali sejsmicznej dla strefy małych prędkości, w zarówno na powierzchni (refrakcja) jak i jako tzw. sejsmokarotaż w otworach zwanych „uphole”. Celem takich badań jest określenie w ciągły sposób zmian prędkości fali sejsmicznej z głębokością oraz określenie „strefy małych prędkości – SMP” związanej z wietrzeniem ośrodka skalnego. Dane te są wykorzystywane na etapie processingu danych z badań refleksyjnych.

GeoSpectrum - Wiertnica na lokalizacji otworu do badań typu uphole
GeoSpectrum - Pomiar sejsmiczny uphole

Lokalizacja wiertnicy (po lewej) oraz pomiar „uphole” (po prawej)

GeoSpectrum - Wiertnica w trakcie wykonywania otworu do pomiarów sejsmicznych uphole
GeoSpectrum - Otwór po ucieczce płuczki

Wiercenie otworu (po lewej) oraz ucieczka płuczki w otworze (po prawej)

Nasza oferta