GeoSpectrum - Wyniki badań sejsmicznych MASW 2D wykonanych w celu wykrycia i okonturowania pustek, stref rozluźnień, spękań i osiadań w podłożu jezdni drogi wojewódzkiej

GeoSpectrum – Wyniki badań sejsmicznych MASW 2D wykonanych w celu wykrycia i okonturowania pustek, stref rozluźnień, spękań i osiadań w podłożu jezdni drogi wojewódzkiej