GeoSpectrum - Wyniki tomografii elektrooporowej ERT 2D (resistivity imaging) w rejonie historycznej działalności górniczej

GeoSpectrum – Wyniki tomografii elektrooporowej ERT 2D (resistivity imaging) w rejonie historycznej działalności górniczej