GeoSpectrum - Pomiar sejsmiczny na składowisku odpadów komunalnych w celu rozpoznania granic warstw nasypowych oraz zasięgu głębokościowego odpadów 1

GeoSpectrum – Pomiar sejsmiczny na składowisku odpadów komunalnych w celu rozpoznania granic warstw nasypowych oraz zasięgu głębokościowego odpadów 1