GeoSpectrum - Przykładowy przekrój sejsmiczny poprzeczny wykonany w celu rozpoznania zasięgu głębokościowego składowiska odpadów komunalnych

GeoSpectrum – Przykładowy przekrój sejsmiczny poprzeczny wykonany w celu rozpoznania zasięgu głębokościowego składowiska odpadów komunalnych