GeoSpectrum - Przykładowy zinterpretowany przekrój sejsmiczny MASW 2D

GeoSpectrum – Przykładowy zinterpretowany przekrój sejsmiczny MASW 2D