Schemat koncepcyjny kolejnych etapów konstrukcji obrazu 3D dla wyników mapowania georadarowego

Schemat koncepcyjny
kolejnych etapów
konstrukcji obrazu 3D dla
wyników mapowania
georadarowego