Przykładowe mapy głębokościowe 0,5 m i 1,5 m powstałe w oparciu o pomiary wykonane techniką mapowania georadarowego

Przykładowe mapy głębokościowe 0,5 m i 1,5 m powstałe w oparciu o pomiary wykonane techniką mapowania georadarowego