Przykład badań geofizycznych metodą tomografii elektrooporowej ERT 2D

Przykład badań geofizycznych metodą tomografii elektrooporowej ERT 2D