GeoSpectrum - Przekrój georadarowy w poprzek pasa startowego z naniesioną interpretacją geofizyczną

GeoSpectrum – Przekrój georadarowy w poprzek pasa startowego z naniesioną interpretacją geofizyczną