GeoSpectrum - Przekrój georadarowy podłoża wraz z naniesioną interpretację geofizyczną skorelowaną z punktowymi badaniami geotechnicznymi. Pomiar wykonano w celu dokładnego okonturowania gruntów nienośnych pod projektowaną halę produkcyjną

GeoSpectrum – Przekrój georadarowy podłoża wraz z naniesioną interpretację geofizyczną skorelowaną z punktowymi badaniami geotechnicznymi. Pomiar wykonano w celu dokładnego okonturowania gruntów nienośnych pod projektowaną halę produkcyjną