GeoSpectrum - Sejsmiczny przekrój tomografii refrakcyjnej odwzorowujący trójwarstwową budowę osuwiska z naniesionymi granicami refrakcyjnymi

GeoSpectrum – Sejsmiczny przekrój tomografii refrakcyjnej odwzorowujący trójwarstwową budowę osuwiska z naniesionymi granicami refrakcyjnymi