Rozkład sił w ośrodku przedstawiony na przekroju, na którym widoczne są potencjalne płaszczyzny poślizgu

Rozkład sił w ośrodku przedstawiony na przekroju, na którym widoczne są potencjalne płaszczyzny poślizgu