Przekrój sejsmiczny pomiarów tomografii refrakcyjnej na osuwisku w warunkach fliszu karpackiego

Przekrój sejsmiczny pomiarów tomografii refrakcyjnej na osuwisku w warunkach fliszu karpackiego