Strona głównaOferta | Budownictwo | Budowle wielkokubaturowe

BUDOWLE WIELKOKUBATUROWE

Zarówno podczas prac projektowych jak i wykonawczych, istotne jest właściwe rozpoznanie gruntu. Klasyczne badania geotechniczne warto wtedy wspomóc ciągłymi badaniami geofizycznymi. W tej materii z pomocą przychodzi szereg metod, których dobór jest uzależniony od warunków geotechnicznych oraz terenowych. Dla budowli wielkokubaturowych, gdzie teren był już zabudowany w przeszłości, a w gruncie mogą zalegać pozostałości fundamentów i innej infrastruktury, stanowiącej niebezpieczeństwo dla właściwego posadowienia nowych obiektów, istotne jest rozpoznanie i okonturowanie stref ich występowania. Do najlepszych metod wykrywania obiektów można zaliczyć georadar. W przypadku gdy grunt jest korzystny i nie występują w nim utwory tłumiące oraz zakłócające sygnał georadaru, do dyspozycji mamy szereg anten o zmiennych parametrach zasięgu oraz rozdzielczości. Badenia takie wykonuje się zazwyczaj we wstępnej fazie projektowej lecz podczas nieoczekiwanych zdażeń podczas budowy również mogą dostarczyć cennych informacji. Za pomocą badań georadarowych możliwe jest późniejsze wskazanie odpowiednich miejsc dla geotechnicznych badań punktowych.

GeoSpectrum - Lokalizacja fundamentów i innych obiektów w gruncie za pomocą wielokanałowej metody georadarowej dla potrzeb projektu rozbudowy instalacji zakładów chemicznych
GeoSpectrum - Badania geotechniczne dla celów projektowych obiektów fabrycznych

Lokalizacja fundamentów i innych obiektów w gruncie za pomocą wielokanałowej metody georadarowej dla potrzeb projektu rozbudowy instalacji zakładów chemicznych (po lewej) oraz badania geotechniczne dla celów projektowych obiektów fabrycznych (po prawej)

GeoSpectrum - Badania georadarowe przedprojektowe poprzedzające roboty geologiczne w celu określenia optymalnych miejsc dla badań geotechnicznych oraz wykrycia starych fundamentów i piwnic

Badania georadarowe przedprojektowe poprzedzające roboty geologiczne w celu określenia optymalnych miejsc dla badań geotechnicznych oraz wykrycia starych fundamentów i piwnic

Na etapie rozpoczętej już budowy możliwe jest uszczegółowienie rozpoznania geologicznego dzięki geofizycznym badaniom grawimetrycznym i sejsmicznym. Grawimetria wskazana jest dla znacznych obszarów płaskich, a wynikiem tych badań są mapy rozkładu anomalii gęstościowych. Nie jest to jednak metoda głębokościowa i konieczna jest weryfikacja anomalii grawimetrycznych za pomocą metody sejsmicznej, w wyniku której otrzymuje się przekroje głębokościowe.

GeoSpectrum - Badania grawimetryczne w głębokim wykopie budowlanym mające na celu wykrycie anomalii gęstościowych w miejscu płyty fundamentowej budowanego obiektu wielkokubaturowego

Badania grawimetryczne w głębokim wykopie budowlanym mające na celu wykrycie anomalii gęstościowych w miejscu płyty fundamentowej budowanego obiektu wielkokubaturowego

GeoSpectrum - Badania sejsmiczne dla uszczegółowienia geotechnicznego rozpoznania budowy podłoża oraz wykrycia w nim ewentualnych stref anomalii wytrzymałościowych

Badania sejsmiczne dla uszczegółowienia geotechnicznego rozpoznania budowy podłoża oraz wykrycia w nim ewentualnych stref anomalii wytrzymałościowych

Nasza oferta