Przykład badań geofizycznych w celu poszukiwania tuneli wydrążonych w skale z użyciem równoległych profili elektrooporowych ERT

Przykład badań geofizycznych w celu poszukiwania tuneli wydrążonych w skale z użyciem równoległych profili elektrooporowych ERT