GeoSpectrum - Mapa anomalii elektromagnetycznych z wykorzystaniem konduktometru EM-63

GeoSpectrum – Mapa anomalii elektromagnetycznych z wykorzystaniem konduktometru EM-63