BADANIA SEJSMICZNE TECHNIKĄ TOMOGRAFII REFRAKCYJNEJ

Tomografia refrakcyjna bazuje na klasycznych sejsmicznych badaniach refrakcyjnych. Jednak w przeciwieństwie do refrakcji, która daje dobre wyniki w ośrodkach o stosunkowo mało zmiennej budowie i warstwach różniących się znacząco od siebie prędkościami fal, tomografia pozwala lokalizować struktury bardziej złożone gdzie występują zmiany prędkości fali sejsmicznej w pionie i poziomie np. strefy uskokowe, obszary występowania krasu, pustki, kawerny. Technika tomografii refrakcyjnej wykorzystuje czasy wejścia fal refrakcyjnych. Efektem badań tomograficznych jest określenie pola prędkości podłużnej fali typu P w badanym ośrodku.

GeoSpectrum - Schemat pomiarów sejsmicznych techniką tomografii refrakcyjnej

Badania sejsmiczne techniką tomografii refrakcyjnej mogą być wykorzystane do:

  • dokładniejszego rozpoznania stref koluwialnych na osuwiskach oraz przebiegu potencjalnych powierzchni poślizgu,
  • dokładniejszego rozróżnienia stref wietrzenia,
  • wyznaczenia granicy występowania właściwego, niespękanego podłoża (np. we fliszu) poniżej warstwy zwietrzałej,
  • poziomu zwierciadła wód gruntowych,
  • stref uskokowych, spękań i geomechanicznego osłabienia,
  • wykrywania płytkich pustek poeksploatacyjnych zagrażających powierzchni terenu deformacjami nieciągłymi.
GeoSpectrum - Sejsmiczna tomografia refrakcyjna dla oceny podłoża budowlanego pod kątem zagrożenia deformacjami nieciągłymi

Nasza oferta