Strona głównaOferta | Budownictwo | Budowle hydrotechniczne

BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

Aktualnie standardowymi metodami do badania stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych są inwazyjne punktowe badania geotechniczne w postaci otworów badawczych i sondowań dynamicznych. Ze względu na częste zróżnicowanie litologii i struktury obwałowań badania takie, wykonywane w ograniczonym zakresie, nie dostarczają szczegółowych informacji, a często prowadzą do błędnej interpretacji. W takim przypadku istnieje bezwzględna konieczność przeprowadzenia nieniszczącego i ciągłego rozpoznania geofizycznego, umożliwiającego optymalne lokalizowanie wierceń geotechnicznych, jeszcze przed klasycznymi robotami geologicznymi. Najczęsciej stosuje się metodę georadarową, elektrooporową ERT, a ostatnio sejsmiczną technikę MASW 2D lub tomografii sejsmicznej. Metody te znajdują zastosowanie także w kontroli przesłon przeciwfiltracyjnych w technologiach: DSM, WIPS lub CDMM (trencher).

GeoSpectrum - Badania sejsmiczne MASW 2D dla określenia głębokości spągu odkrytej przesłony CDMM w modernizowanym wale przeciwpowodziowym

Badania sejsmiczne MASW 2D dla określenia głębokości spągu odkrytej przesłony CDMM w modernizowanym wale przeciwpowodziowym

GeoSpectrum - pomiary sejsmiczne trójskładowe 3C na wałach przeciwpowodziowych

Pomiary sejsmiczne trójskładowe 3C na wałach przeciwpowodziowych

GeoSpectrum - Badania sejsmiczne MASW 2D dla weryfikacji położenia, ciągłości oraz głębokości spągu zakrytej przesłony DSM w modernizowanym wale przeciwpowodziowym

Badania sejsmiczne MASW 2D dla weryfikacji położenia, ciągłości oraz głębokości spągu zakrytej przesłony DSM w modernizowanym wale przeciwpowodziowym

GeoSpectrum - Badania georadarowe wielokanałowe dla weryfikacji położenia, ciągłości i szerokości zakrytej przesłony DSM w modernizowanym wale przeciwpowodziowym

Badania georadarowe wielokanałowe dla weryfikacji położenia, ciągłości i szerokości zakrytej przesłony DSM w modernizowanym wale przeciwpowodziowym

Nasza oferta