Strona głównaOferta | Budownictwo | Turbiny wiatrowe

TURBINY WIATROWE

Turbiny elektrowni wiatrowych na farmach jako wysokie i ciężkie obiekty podczas pracy generują ciągłe drgania oraz obciążenie dynamiczne podłoża. Z punktu widzenia projektanta/konstruktora istotna jest przestrzenna ocena podłoża pod kątem występowania w nim stref osiadań, niejednorodności a przede wszystkim nośność gruntu.

Firma wykonuje specjalistyczne badania geofizyczne najbardziej zaawansowaną i dokładną metodą sejsmiczną MASW dla rozpoznania struktury oraz parametrów wytrzymałościowych podłoża. Badania takie pozwalają na określenie w sposób ciągły i nieinwazyjny z głębokością, zmian dynamicznych modułów sprężystości K, Gmax, Younga E, współczynnika Poissona a także określenie położenia gruntów nośnych. Dodatkowo istnieje możliwość nieinwazyjnej estymacji sondowania sondą cylindryczną SPT (N30), umożliwiająca określenie stopnia zagęszczenia/plastyczności. Jako uzupełnienie rozpoznania budowy geologicznej, stosowane są badania metodą geoelektryczną techniką tomografii elektrooporowej ERT.

GeoSpectrum - Badania sejsmiczne MASW/MAM/ReMi podłoża pod fundament i plac montażowy turbiny wiatrowej

Badania sejsmiczne MASW/MAM/ReMi podłoża pod fundament i plac montażowy turbiny wiatrowej

Badania takie są istotne dla opracowania dokumentacji geotechnicznych i geologiczno ? inżynierskich dla potrzeb projektu elektrowni wiatrowych. Są one stosowane powszechnie dla farm wiatrowych np. w USA i Kanadzie oraz coraz częściej w Polsce. Nasza firma wykonała powyższe badania dla kilkudziesięciu lokalizacji projektowanych fundamentów siłowni wiatrowych.

Przy rozpoznaniu podłoża pod elektrownie wiatrowe istotną rolę odgrywają także pionowe sondowania elektrooporowe SGE. Wyniki takich sondowań służą określeniu głębokości oraz sposobu wykonania uziemienia elementów elektrowni wiatrowej. Ponadto mogą być one stosowane jako uzupełnienie innych metod geofizycznych w procesie interpretacji geologiczno-inżynierskiej.

GeoSpectrum - Badania georadarowe drogi w celu określenia możliwości przejazdu ponadnormatywnego transportu z komponentami do turbin wiatrowych
GeoSpectrum - Pomiar elektrooporowy dla określenia właściwych do uziemienia warstw gruntowych dla projektowanej turbiny wiatrowej

Badania georadarowe drogi w celu określenia możliwości przejazdu ponadnormatywnego transportu z komponentami do turbin wiatrowych (po lewej) oraz pomiar elektrooporowy dla określenia właściwych do uziemienia warstw gruntowych dla projektowanej turbiny wiatrowej (po prawej)

Dodatkowo istnieje możliwość określenia wpływu przewozu elementów konstrukcyjnych turbin na stan dróg transportowych do platformy montażowej. Do takich badań wykorzystuje się szybkie i ekonomiczne badania georadarowe.

Nasza oferta