BADANIA GEORADAROWE TECHNIKĄ MAPOWANIA

Mapowania georadarowe to zaawansowana metoda interpretacyjna,gdzie poza klasyczną interpretacja profilowania georadarowego, wykonuje się zestawienie wielu przekrojów georadarowych. Określa się ich geometrię by jak najdokładniej odwzorować ich faktyczne położenie w terenie. W tym celu można posłużyć się precyzyjnym odbiornikiem GPS. W innym wypadku zazwyczaj wykonuje się profile równoległe lub dla precyzyjniejszego rozpoznania ośrodka, siatkę profili poprzecznych i podłużnych. Odległość pomiędzy równoległymi profilami lub wielkość oczka siatki pomiarowej dobiera się odpowiednio do każdego zadania.

GeoSpectrum - Mapowania georadarowe

W dalszej części procesu przetwarzania konstruuje się obraz 3D struktury prześwietlanego ośrodka. Przestrzenie międzyprofilowe zostają wypełnione wyinterpolowanymi próbkami pomiarowymi z sąsiednich zapisów, dlatego tak ważne jest odpowiednio gęste pokrycie terenu profilowaniami georadarowymi. Po takim zestawieniu profili w formie 3D możliwe jest wykonanie map georadarowych na dowolnej głębokości oraz przekrojów w dowolnych kierunkach. Ta metoda geofizyczna jest niesłychanie pomocna przy analizie obrazu właśnie pod różnymi kątami. Przez to przebieg infrastruktury podziemnej, zbrojenia czy innego liniowego obiektu widoczny jest w postaci podwyższonych amplitud sygnału i układają się w linie ciągłe.

GeoSpectrum - Mapowania georadarowe

Spośród wszystkich metod geofizycznych, badania georadarowe są najciekawszą propozycją dla inwentaryzacji infrastruktury. Odpowiedni dobór częstotliwości oraz zoptymalizowana metodyka pomiarowa pozwala na osiągnięcie zadziwiających rezultatów, a poprzez dodatkowe dane z badań geotechnicznych, mapowania tworzą znakomite narzędzie dla płytkiej geofizyki inżynierskiej oraz dla rozpoznania struktury ośrodka.

GeoSpectrum - Technika mapowania georadarowego

Przykładowe zastosowania metody georadarowej techniką mapowania:

 • Mapowanie podziemnych sieci komunalnych (zarówno plastikowych /PE-HDPE-PVC/, jak metalowych, żelazobetonowych itp.),
 • Lokalizacja obiektów takich jak: tunele, płytkie wyrobiska górnicze: szyby, szybiki, chodniki i inne rodzaje struktur podziemnych (kanały, kolektory, zbiorniki, betonowe płyty i kolumny, fundamenty, pale itp.). Więcej…
 • Planowanie i utrzymywanie sieci kablowych i rurociągowych,
 • Badanie struktur mostów, wiaduktów, stropów i murów,
 • Wykrywanie zapadlisk i osiadań. Więcej…
 • Analiza położenia zwierciadła wód gruntowych,
 • Charakterystyka systemu ścięć i spękań skał i betonu,
 • Mapowanie krypt, sarkofagów, grobowców, miejsc pochówków,
 • Wsparcie prac archeologicznych,
 • Badanie terenów przemysłowych i skażonych,
 • poszukiwania zakopanych zwłok. a także ofiar masowych mordów np. z okresu II Wojny Światowej.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Nasza oferta