Strona głównaO firmie | Doświadczenie

Doświadczenie

Kadra firmy posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu i wykonywaniu badań geofizycznych dla zadań inżynierskich. Doświadczenie to zostało zdobyte podczas pracy w sektorze naukowo – badawczym jak i przemysłowym. Od 2001 roku Kadra pracowała w instytucie naukowo – badawczym Polskiej Akademii Nauk jako pracownicy naukowi, w komercyjnych firmach geofizycznych jako geofizycy specjaliści oraz współpracowali m.in. z: Akademią Górniczo – Hutniczą, Głównym Instytutem Górnictwa, Centrum EMAG, w zakresie geofizyki inżynierskiej. W tym czasie brała udział w realizacji kilku projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach pracy wdrażała pomiarowe systemy: sejsmiczne, georadarowe, elektrooporowe oraz grawimetryczne. Przyczyniła się do powszechniejszego stosowania geofizyki inżynierskiej zarówno na polu naukowym jak i w zastosowaniach komercyjnych.

Obecnie firma współpracuje również z jednostkami naukowymi takimi jak Akademią Górniczo – Hutnicza, Politechnika Śląska, Politechnika Poznańska, Politechnika Krakowska oraz Uniwersytet Warszawski. Dodatkowo nawiązała współpracę z kilkoma komercyjnymi instytutami konsultacyjno-badawczymi a także z zagranicznymi firmami geofizycznymi, ma w dorobku ponad 20 naukowych publikacji o tematyce geofizycznej, geologicznej i górniczej oraz opracowała i współtworzyła kilkaset dokumentacji, opracowań, ekspertyz i raportów.

Nasza oferta

Menu