Strona główna | O firmie

O firmie

Firma GeoSpectrum prowadzi działalność w zakresie inżynierskich badań geofizycznych, geotechniki, geologii oraz analiz stateczności od 2010 roku, początkowo jako GeoSpectrum s.c., a od 2020 roku jako GeoSpectrum sp. z o.o. Firma dodatkowo świadczy usługi w zakresie doradztwa w doborze geofizycznych metod i zakresu ich prac dla optymalnej realizacji zadań inżynierskich. Prowadzi nadzór oraz weryfikację wyników prac geofizycznych wykonanych przez inne podmioty.

Kadra firmy posiada uprawnienia geofizyczne i geologiczne w zakresie projektowania, dozorowania i wykonywania prac geofizycznych i geologicznych. W ciągu kilkunastu lat wykonała pomiary, przetwarzanie i interpretację kilku tysięcy kilometrów profili georadarowych, setek kilometrów profili sejsmicznych i elektrooporowych oraz kilku tysięcy punktów grawimetrycznych. Doświadczenie zdobyte zarówno w sferze naukowej jak i w przemysłowej pozwala na optymalizację doboru nowoczesnych technik badawczych (na etapie pomiarów, przetwarzania danych oraz interpretacji) dla szczegółowego rozpoznania struktury i stanu geomechanicznego badanego ośrodka.

Firma do badań geofizycznych wykorzystuje nowoczesne aparatury renomowanych na rynku producentów:

  • modułowe rejestratory sejsmiczne,
  • odbiorniki: geofony pionowe, poziome i wieloskładowe, sondy hydrofonowe, 24-kanałowe zestawy hydrofonowe,
  • 24-kanałowy geofonowy “landstreamer”,
  • azymutalne wieloskładowe sondy geofonowe, dostosowane do pracy w suchych i zawodnionych otworach, z systemem pneumatycznego docisku do ścianki otworu,
  • udarowe powierzchniowe źródła energii sejsmicznej: elektrodynamiczny kafar, młoty sejsmiczne,
  • otworowe źródła fal sejsmicznych: podłużnej P, poprzecznych SH i SV, do stosowania w otworach suchych i zawodnionych,
  • sonda do pomiaru odchylenia osi otworu od pionu,
  • systemy georadarowe anten o różnych częstotliwościach, ekranowane, nieekranowane oraz otworowe,
  • systemy jedno- i wielokanałowe do pomiarów elektrooporowych SGE, PE, ERT,
  • konduktometry.

Naszymi atutami są przede wszystkim bardzo wysoka jakość usług realizowanych przez doświadczoną kadrę inżynierów z branżowymi uprawnieniami, szybki czas mobilizacji i realizacji zadania oraz optymalna oferta cenowa.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Nasza oferta

Menu