GeoSpectrum - Wyniki badań sejsmicznych MASW odwzorowujące drogi migracji wód, przebić hydraulicznych (strefy niebieskie) wskutek spękań, osiadania oraz wymywania w ośrodku

GeoSpectrum – Wyniki badań sejsmicznych MASW odwzorowujące drogi migracji wód, przebić hydraulicznych (strefy niebieskie) wskutek spękań, osiadania oraz wymywania w ośrodku