GeoSpectrum - Przykład badań techniką crosshole pomiędzy dwoma otworami

GeoSpectrum – Przykład badań techniką crosshole pomiędzy dwoma otworami