Geospectrum - sondowanie CPTu

Wyniki sondowania sondą CPT z pomiarem ciśnienia porowego