Lekka płyta dynamiczna

Badanie zagęszczenia lekką płytą dynamiczną