GeoSpectrum - Badania sejsmiczne MASW 2D dla określenia głębokości spągu odkrytej przesłony CDMM w modernizowanym wale przeciwpowodziowym

GeoSpectrum – Badania sejsmiczne MASW 2D dla określenia głębokości spągu odkrytej przesłony CDMM w modernizowanym wale przeciwpowodziowym