GeoSpectrum - Badania georadarowe przedprojektowe poprzedzające roboty geologiczne w celu określenia optymalnych miejsc dla badań geotechnicznych oraz wykrycia starych fundamentów i piwnic

GeoSpectrum – Badania georadarowe przedprojektowe poprzedzające roboty geologiczne w celu określenia optymalnych miejsc dla badań geotechnicznych oraz wykrycia starych fundamentów i piwnic