GeoSpectrum - Pomiary oporności gruntu metodą sondowania elektrooporowego układem Wennera dla potrzeb projektowanego gazociągu

GeoSpectrum – Pomiary oporności gruntu metodą sondowania elektrooporowego układem Wennera dla potrzeb projektowanego gazociągu