GeoSpectrum - Weryfikacja anomalii sejsmicznych i określenie parametrów geotechnicznych we wskazanych przez badania geofizyczne miejscach

GeoSpectrum – Weryfikacja anomalii sejsmicznych i określenie parametrów geotechnicznych we wskazanych przez badania geofizyczne miejscach