GeoSpectrum - Badania georadarowe drogi w celu określenia możliwości przejazdu ponadnormatywnego transportu z komponentami do turbin wiatrowych

GeoSpectrum – Badania georadarowe drogi w celu określenia możliwości przejazdu ponadnormatywnego transportu z komponentami do turbin wiatrowych