GeoSpectrum - Pomiary sejsmiczne MASW dla wykrycia stref spękań i rozluźnień na obszarze pogórniczym

GeoSpectrum – Pomiary sejsmiczne MASW dla wykrycia stref spękań i rozluźnień na obszarze pogórniczym