GeoSpectrum - Przekrój georadarowy pod kątem obszarów osiadań w wyniku niewłaściwej likwidacji szybu górniczego

GeoSpectrum – Przekrój georadarowy pod kątem obszarów osiadań w wyniku niewłaściwej likwidacji szybu górniczego